Hanušovice 343
Tel: +420 778 431 756

Zásady ochrany osobních údajů

Já výše identifikovaný uděluji tímto souhlas Combat Mírov z.s. se sídlem: Zvole 286, IČ: 05163978,který je zapsaný ve veřejném rejstříku spolků pod spisovou značkou: L 15169 vedenou u Krajského soudu v  Ostravě (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR) ve znění pozdějších předpisů, zpracovával tyto mé osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefon

 

Beru na vědomí, že:

1)      Všechny výše uvedené údaje je nutné zpracovávat za účelem kontaktování návštěvníka za účelem jeho dotazu. Tento dotaz je neveřejný a je zpřístupněn pouze zaměstnancům veterinární ordinace Kateřiny Mazákové.

2)      Vybrané údaje ze seznamů účastníku jsou dále použity za účelem jejich vzájemné komunikace. Tyto informace nejsou uchovávány na webových stránkách ale pouze na kontaktním emailu veterinární ordinace Hanušovice.

3)      Správce údajů nehodlá osobní údaje dále zpracovávat
pro jiný účel, než pro který byly shromážděny (viz bod 1), a 2)).

6)      Zpracování osobních údajů je prováděno zaměstnanci veterinární ordinace Kateřiny Mazákové.

7)      S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemným oznámením veterinární ordinaci Kateřiny Mazákové.

8)      Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět (právo na odvolání
  souhlasu),
  • požadovat informaci, jaké
   osobní údaje, které jsou o Vás zpracovávány,
  • požadovat vysvětlení ohledně
   zpracování osobních údajů (účel
   a zákonnost zpracování),
  • vznést námitku proti zpracování či právo na
   přenositelnost údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto
   údajům,
  • požadovat smazání těchto osobních
   údajů (právo být zapomenut),
  • v případě pochybností o dodržování povinností
   souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se ve věci ochrany osobních
   údajů na veterinární ordinaci Kateřiny Mazákové (právo na vznesení námitky).

 

Google analytics

 • Pro neustále zlepšování našich webových stránek využíváme Google Analytics.